شیوه های پرداخت

شیوه پرداخت بدین صورت میباشد که ابتدا محصول مورد نیاز را به سبد خرید اضافه میکنید.

سپس گزینه تسویه حساب را انتخاب کرده و از طریق درگاه هزینه مورد نظر را پرداخت میکنید.